Summer Camp 2018

"Ni har fixat ett JÄTTEFINT LÄGER"

- deltagare ungdomsläger

I juni 2018 var det premiär för två sångläger med fokus på sång i mindre ensemble. Ett läger var för vuxna och ett för unga, men båda var till för dem som redan sjunger och som ville fördjupa och bredda dina kunskaper i stämsång och a cappellasång.

Pedagoger under kurserna var Staffan Paulson från Vocal Six, folksångerskan Malin Foxdal, riksspelman och sångerska Astrid Selling samt jag själv Camilla Bengtsson som också fungerade som producent och projektledare.

Programmet bestod av workshops, clinics, ensembleträning, gehörsträning, improvisation, konserter m.m. På vuxenlägret deltog 15 kvinnor och på ungdomslägret totalt 10 st varav 6 kvinnor och 4 män.

Projekttidjan -sep 2018
Min rollproducent, projektledare, workshopledare
UppdragsgivareFolk Practice Academy & About Sally
FinansiärerBlekinge Läns Folkhögskola, Mucf, Musik i Blekinge, Region Blekinge, Ronneby kommu och Studieförbundet NBV.