Sjung oss in!

Under hösten drev Folk Practice Academy ett integrationsprojekt i Ronneby som syftade till att skapa integration genom att nyanlända och etablerade svenskar träffas och sjunger tillsammans. Träffarna genomfördes i samverkan med olika kultur- och civilsamhällesorganisationer och på olika platser i kommunen. De var helt öppna för intresserade i alla åldrar att delta i, då kontinuerlig närvaro eller tidigare sångerfarenhet inte krävdes.

Projekttidjuni - dec 2017
Min rollProjektledare, producent.
UppdragsgivareFolk Practice Academy
FinansiärerRonneby kommun, Studieförbundet NBV, Arvsfondsprojektet Songlines.