Litorina vänskapskör

Under våren har kören som bestått av elever, lärare och andra anknutna till Litorina folkhögskola träffats och sjungit varje vecka. Jag och min kollega Astrid har fungerat som körledare och vi har sjungit en-, två- och trestämmiga sånger som t ex Rio rio rej, Falk min falk, Tårtan och Vem kan segla. I mitten av maj gjorde kören sitt första offentliga framträdande på Litorinadagen.

Ser och hör kören här: Räven, råttan å grisen

Projekttidjan - maj 2017
Min rollKörledare
UppdragsgivareLitorina folkhögskola