Inspirationsdagar inom Ung Framtid

Under hösten genomförde vi inspirationsworkshops inom Arbetsförmedlingens projekt Ung Framtid i Blekinges alla kommuner. Vi mötte totalt ca 45 unga. Målet var att ge deltagarna inspiration och kunskap att via personligt entreprenörskap, skapa sig arbete som bygger på att egna idéer och intressen möter behov i samhället. Dagen skulle skapa intresse för alternativa möjligheter till arbete, möjligheter i glappet som finns mellan företagande och anställning samt vägar till att driva och leda sig själv.

Dagen bestod av en inspirationsdel där jag och min kollega Astrid Selling berättade om våra egna personliga erfarenheter och gav exempel och tips, workshopande utifrån delarna Intressen, Omvärld och Action samt personliga samtal med vissa deltagare runt deras egen idé eller behov.

Intressant var att nästan alla deltagare angav att de har flera eller till och med många intressen de sysselsätter sig med regelbundet. De flesta anger att dessa intressen får dem att glömma tid och rum och att de lär sig saker samt blir bättre på utövandet ju mer de gör dem. Bland intressen som förekom frekvent fanns TV- och dataspel, sporter av olika slag, promenader eller andra aktiviteter i naturen samt aktiviteter med djur t ex träna hunden eller hästen. Flera angav också intressen inom matlagning eller bakning, spela instrument eller sjunga, teater, måla, läsa, skriva, filma, programmera, bygga datorer etc.

På frågan om vilka som var intresserade av att veta mer och jobba vidare med att utveckla något från sina intressen angav fler än hälften intresse av det.

Projekttidokt 2016
Min rollföreläsare, workshopledare, inspiratör
UppdragsgivareArbetsförmedlingen