Kulturprogrammet

Kulturprogrammet är en del av Landstinget Blekinges projekt Hållbar personlig utveckling, för unga vuxna som på grund av psykisk ohälsa eller andra orsaker befinner sig långt från arbete, studier eller sysselsättning. I Kulturprogrammet ska målgruppen få ta del av kulturaktiviteter som planeras och genomförs av professionella kulturarbetare. Under hösten har jag gett deltagare möjlighet att prova på, reflektera över och utmana sig själva inom sång och dans/rörelse.

 

Projektet Hållbar personlig utveckling ska på längre sikt bidra till minskat utanförskap och ökad livskvalitet för målgruppen. Detta sker genom stärkt psykisk hälsa, bättre förutsättningar till studier och arbete och ökad grad av egenförsörjning. Projektet ska också bidra till att kultur och personcentrerade insatser blir en självklar del i hälsofrämjande vård och omsorg för målgruppen. Kulturprogrammet ger deltagarna möjlighet att prova på olika kulturformer, sida vid sida med professionella kulturarbetare som motiverar och stöttar individen. I programmet ingår slöjd, teater, musik, dans/rörelse och skrivande, som ska bidra till att öka självförtroende, självkänsla, glädje, aktivitet och energi.

Projekttidsep - dec 2016
Min rollpedagog, kulturarbetare musik och dans
UppdragsgivareLandstinget Blekinge