Knuff 2014

Jag har börjat tro på att jag faktiskt kommer kunna genomföra det jag drömmer om, inte bara skönlitterära översättningar utan också andra delar av min verksamhet.

- Sanna Hellberg language & layout

Knuff 2014

Knuff är ett projekt som riktar sig till kvinnor som driver företag eller vill starta företag inom kulturella näringar. Målet är att ge möjligheter till ökad omsättning genom att deltagaren hittar nya säljkanaler eller nya sammanhang för sina produkter eller tjänster, nya kunder eller ökar försäljningen till befintliga kunder. Under mars- oktober 2014 har tio kvinnor från Kalmar, Kronoberg och Skåne län deltagit i projektet.

Projektet har omfattat ett tvådagarsinternat, fem heldagsworkshops, individuell coaching samt arbetsmaterial. Här kan du läsa mer om innehåll och deltagare.

Projekttidjan - nov 2014
Min rollinitiativ, rigg, ansökan, budget, projektledning, processledning, rådgivning, rapportering
FinansiärerFrämja Kvinnors Företagande, Regionförbunden i Kalmar, Kronoberg och Skåne m.fl.