Knuff Digital pilotgrupper

Jag är väldigt nöjd med kursen! Jag kommer att ha stor nytta av materialet framöver.

- Deltagare i pilotgrupp Knuff Digital.

Knuff Digital
Under året utvecklade jag en digital variant av affärsutvecklingskonceptet Knuff som riktar sig till kulturella näringar. Knuff Original har funnits under tre år och 65 företagare har deltagit. Läs mer om Knuff Original här.

Knuff Digital är ett komprimerat, digitalt baserat projekt med samma professionella workshopledare som i Knuff Original inkopplade. I Knuff Digital har man kunnat medverka vart man än bor eftersom all gemensam aktivitet sker vid datorn. Målet är samma som i originalprojektet: Deltagare ska öka sin omsättning och öka efterfrågan och försäljning genom att hitta minst en ny säljkanal eller nytt sammanhang för produkter eller tjänster, minst en ny kund eller öka försäljningen till befintlig kund.

Under hösten har 20 företagare från kulturella näringar deltagit i pilotprojektet. Processen har bestått av:
* Film med workshopledare; genomgång & uppgifter.
* Arbetsmaterial med kompletterande uppgifter.
* Coachande möte i smågrupper via Google Hangout.

Deltagarnas synpunkter från utvärderingarna:
– Arbetsmaterialet har varit mycket bra och kommer att ge mig stor nytta framöver i min affärsverksamhet.
– Materialet har varit mycket bra och även diskussionerna med projektledaren.
– Fantastiskt arbetsmaterial och filmer.
– Givande möten, bra verktyg, engagerad projektledare och trevliga nya kontakter.
– Camilla har gjort ett jättebra jobb att hålla ihop gruppen och leda oss framåt i uppgifterna och komma med kloka synpunkter.

Inom kort kommer Knuff Digital att lanseras.

Projekttidjan 2014 - jan 2015
Min rollinitiativ, rigg, ansökan, budget, projektledning, processledning, coachande rådgivare, rapportering.
FinansiärerFrämja Kvinnors Företagande samt Regionförbunden i Blekinge, Kronoberg och Skåne.