Workshop dokumentation

Hyper IslandDokumentation bedriver utbildningar inom digitala medier, affärsutveckling och gruppdynamik på flera platser i världen. Karlskrona är en av dem och där höll jag under en vecka i modulen Dokumentation på Digital Media Creative.

Syftet var att ge studenterna möjlighet att utforska och utveckla förmågor att producera relevant och användbar dokumentation. De fick genom att utgå från ett konkret, mätbart mål när det gällde egen utveckling eller inlärning, välja ut en sak att dokumentera och en metod för att testa det.  På den avslutande dagen fick de sedan göra en presentation av sin dokumentation.


								
			
Projekttidfebruari 2015
Min rollIndustry Leader
UppdragsgivareHyper Island