Kulturella & kreativa näringar – en tillväxtsektor?

Ämnet rätt i tid och högaktuellt.

- deltagare

Camilla, Jonas, Amani & AndersVarför känner många kulturentreprenörer att de inte passar in i det traditionella företagsfrämjande systemet? Hur kan vi inom de företagsfrämjande organisationerna anpassa och förändra våra arbetssätt och metoder för att bättre ta tillvara den potential som dessa aktörer är för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt?

Det var frågorna som ställdes i inbjudan till utbildningsdag för det företagsfrämjande systemet i Blekinge. Syftet med dagen var att ge deltagare fördjupad kunskap och medvetenhet ur ett normkritiskt perspektiv, för att bättre kunna ta emot och stödja företagare från kulturella och kreativa näringar (KKN). Innehåll bestod av en kunskapsbakgrund runt KKN och jämställdhet, workshop runt potentialbedömning och kommunikation samt workshop runt en Art Business Canvas.

Processledare var Cecilie Stranger Thorsen som driver innovationsprocesser inom kulturella näringar i sitt Malmöbaserade företag STRANGER.

Jenny, Christian, Louise & Anna SMånga deltagare angav att de tyckte det var bra att få inblick i vad som ingår i benämningen kulturella och kreativa näringar, t ex via den bakgrund och statistik som gavs. Man tyckte också att man blivit mer nyfiken på fältet och vill lära sig mer och utveckla sina metoder inom respektive organisation.

 

Några deltagarröster 

Bra att få en definition på KKN samt förstå cirkeln med kreatören/konstnären i mitten och hur det spiller över utåt i cirkeln.

Anders, Björn, David & MartinJag tycker att det finns utvecklingspotential inom området i Blekinge och hoppas kunna satsa på fler och bättre insatser för företagare inom kulturella och kreativa näringar.

Här finns mer info om dagen.

Projekttidjun-sep 2015
Min rollPlanering, design av insatsen, intervjuer, inbjudningar, anmälningar, genomförande, återrapportering.
UppdragsgivareRegion Blekinge
FinansiärerRegion Blekinge och Tillväxtverket