Nötabråne Kraftstation

Nötabråne Kraftstation är byggd av Strömma Bomullsspinneri 1904. De lade ner den 1964. Efter att Evert Mattsson rustat upp den kördes den igång igen 1995 och levererar idag el till Eon. Under en sommar var den öppen för visningar varje dag. Numera visas den efter överenskommelse.

Projekttid1997
Min rollprojektledare, guide
UppdragsgivareEvert Mattsson