Camilla Bengtsson
Vi påverkar och styr i väldigt hög grad våra egna liv! Vi har alla förmågan att hitta lösningar och utvecklas till de vi vill vara. När vår tanke och känsla samverkar och vi är uppmärksamma på våra egna värderingar och behov blir allt emellertid så mycket lättare. För att komma hit behöver vi tid till reflektion, öppenhet och utbyte med andra individer.