Arkiv

A Cappella South Sweden – unga sångare

8 januari, 2020

A Cappella South Sweden – unga sångare var ett projekt för unga (ca 13-25 år) i södra Sverige som vill sjunga tillsammans. I projektet fick man lära sig mer om a cappella och stämsång och att sjunga tillsammans i mindre grupp. Man fick också lära sig hur man planerar och anordnar ett sångevent och man kunde […]

Sjung oss in & Körkraft

28 augusti, 2019

Unga nyanlända tjejer var målgruppen för samarbetsprojektet med Körkraft. Under vintern och våren träffades ett gäng på Väggaskolan i Karlshamn för att träna svenska genom att sjunga tillsammans en stund efter skolan. De fick testa på både kanon och bordunstämmor i några kända sånger. Målet var att skapa en mötesplats där unga träffas och sjunger […]

Coompanion Blekinge

21 oktober, 2018

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Coompanion Blekinge är en av de regionala organisationerna och där är jag sedan juni 2013 ledamot i styrelsen. Under 2013 nyregistrerades 15 ekonomiska föreningar i Blekinge. Av dem har 9 startats med hjälp av rådgivning från Coompanion Blekinge. Organisationen har 52 […]

Knuff Digital pilotgrupper

30 januari, 2015

Under året utvecklade jag en digital variant av affärsutvecklingskonceptet Knuff som riktar sig till kulturella näringar. Knuff Original har funnits under tre år och 65 företagare har deltagit. Läs mer om Knuff Original här. Knuff Digital är ett komprimerat, digitalt baserat projekt med samma professionella workshopledare som i Knuff Original inkopplade. I Knuff Digital har man kunnat medverka […]

FPA förstudie

13 september, 2014

Folk Practice Academy (FPA) har arbetat med projektplanering till ett större projekt. Jag har under denna planering varit processledare för några workshops där vi arbetat med: * behovsanalys både internt och i omvärlden * definiera målgrupper * formulera syften och mål * urval och prioritering av aktiviteter * kostnadsbudget och finansieringsplan Arbetet har hjälpt FPA konkretisera sin projektplan […]

Knuff Skåne

2 juni, 2013

Knuff är ett projekt som riktar sig till kvinnor som driver företag eller vill starta företag inom kulturella näringar i Skåne. Målet är att ge möjligheter till ökad omsättning genom att deltagaren hittar nya säljkanaler eller nya sammanhang för sina produkter eller tjänster, nya kunder eller ökar försäljningen till befintliga kunder. Projektet har omfattat sju […]

Reaktor Sydost

15 april, 2013

Reaktor Sydost är filmresurscentrat i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. På uppdrag av Regionförbundet Södra Småland genomförde de en satsning för att få fler aktörer att arbeta med crowdfunding. Inom den ramen höll jag workshop i projektplanering – att ta sin idé från tanke till handling. Deltagarna fick under två timmar arbeta med att utveckla och konkretisera […]

Brew House

15 januari, 2013

Brewhouse är en mötesplats med fokus på kulturella och kreativa näringar. Genom projektet Brewhouse Creative Business Lab skall Brewhouse positioneras med dess olika verksamheter, som företags- och inspirationskluster. Ett av delprojekten är en SPEED Inkubator; en tillväxtprocess som under 16 veckor skall utveckla entreprenören i samklang med sin affärsidé till hållbart företagande. Workshop i att […]